CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( LSSI - CE ), Anna Agustí Psicologiaa informa que és titular del lloc web www.annaagustipsicologia.com . D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, Anna Agustí Psicologiaa informa de les següents dades : El titular d'aquest lloc web és Anna Agustí Valls , amb NIF 40536854K. La direcció de correu electrònic de contacte és : annaagusti@copc.cat

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de Anna Agustí Psicologiaa confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten , des de la navegació pel lloc web de Anna Agustí Psicologiaa, totes les condicions d'ús aquí establertes sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas . El lloc web de Anna Agustí Psicologiaa proporciona gran diversitat d'informació , serveis i dades . L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web . Aquesta responsabilitat s'estendrà a : * La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per Anna Agustí Psicologiaa per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web. * L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Anna Agustí Psicologiaa contràriament a allò disposat per les presents condicions , la Llei , la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Anna Agustí Psicologiaa no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l' usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. Anna Agustí Psicologiaa declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Anna Agustí Psicologiaa no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

Anna Agustí Psicologiaa es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ , en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors .

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15 /1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ) , Anna Agustí Psicologiaa informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recavades per l'empresa, mitjançant els formularis situats en el seu lloc web , seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Anna Agustí Psicologiaa, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts .

Així mateix, Anna Agustí Psicologiaa informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés , cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrita l'adreça: annaagusti@copc.cat

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a Anna Agustí Psicologia, aquesta s'entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar Anna Agustí Psicologiaa qualsevol variació i que Anna Agustí Psicologiaa té el consentiment per a utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos , imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge del seu lloc web pertanyen, per si o com a cessionària, a Anna Agustí Psicologias. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya .

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció , distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts del seu lloc web sense el consentiment exprés de Anna Agustí Psicologiaa.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Anna Agustí Psicologiaa es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions .

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.